Akcja Sprzątanie Świata

Już po raz 24 w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie Świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.


W Polsce powstaje ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych. Recyklingowi poddawane jest tylko 26% – podczas gdy w 2030 roku będzie to musiało być 65% odpadów komunalnych (i aż 75% odpadów opakowaniowych!!!). Jest, więc wielka potrzeba jak najszybszego zwiększenia efektywności systemu gospodarki odpadami.
Od 1 lipca 2017 roku mamy w Polsce wreszcie jednolite oznakowanie pojemników do segregacji odpadów, co tworzy przejrzysty i spójny system ich zbierania. Pozwoli to także zakończyć fikcyjną selektywną zbiórkę przez podział na „suche” i „mokre”. Potrzeba jednak jeszcze przestać używać etykietki „śmieci” tak, aby w głowie każdego z nas nie funkcjonowało podświadome lekceważące traktowanie cennych surowców wtórnych i energii w nich zmagazynowanej.
Nasz społeczność szkolna też w tym tygodniu włączyła się aktywnie w akcję. Od przedszkolaka po gimnazjalistę wszystkie dzieci czynnie usuwały śmieci z czernińskich ulic, placów i skwerów, tym samym przyczyniając się do ochrony naszej planety.

Skip to content