Dobro powraca – projekt Razem w Pełni Sprawni

Razem w Pełni Sprawni – to tytuł projektu, który dzięki Fundacji „Promyk Słońca” z Wrocławia, od maja do grudnia 2017 r. był realizowany w naszej szkole.
Celem projektu było uwrażliwienie uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością. Organizatorzy starali się przełamać uprzedzenia i stereotypy, zmienić postrzeganie osób niepełnosprawnych, a także przygotować nauczycieli i uczniów do kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.


W ramach działań projektu w maju i październiku odbyły się warsztaty dla nauczycieli, w których uczestniczyła pani Joanna Spieć, uczniowie spotkali się z panem Łukaszem Siemieżem, który przybliżył im trudności, z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne, a uczennice klasy III Gimnazjum, Martyna Wysocka, Zuzanna Jadach i Nadia Niewiarowska wzięły udział w cyklu internetowych warsztatów filmowych, których efektem finalnym było nagranie etiudy na wylosowany przez nie temat. Nasze uczennice miały trudny orzech do zgryzienia, gdyż temat jaki wylosowały dotyczył teraźniejszości. Udowodniły jednak, że odpowiednia współpraca i zaangażowanie zawsze się opłaca i przy pomocy koleżanek i kolegów ze szkoły nagrały etiudę, której głównym mottem było hasło „dobro powraca”.
15 grudnia odbyła się we Wrocławiu uroczysta gala, na której podsumowano projekt i wręczono nagrody za najlepsze filmy. Delegacja naszej szkoły, w której skład wchodziły panie Edyta Turowska i Joanna Spieć, autorki etiudy i dwóch aktorów w osobie Jakuba Szpruty i Macieja Wysockiego odebrali w Dolnośląskim Centrum Filmowym statuetkę w kategorii Bohater zbiorowy. Film naszych uczennic zdobył również dwie nominacje, kategorii muzyka i scenariusz.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w realizację etiudy i gratulujemy sukcesu.

Skip to content