„Zaprogramuj przyszłość”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Zaprogramuj przyszłość #2” realizowanym ze środków unijnych, a skierowanym do szkół, nauczycieli i edukatorów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich podregionu legnicko-głogowskiego. Projekt jest realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Ma on na celu dostarczenie nauczycielom i szkołom możliwości prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla uczniów klas 1-3 w zakresie podstaw programowania oraz popularyzacji idei nauki programowania jako sposobu na rozwój kompetencji pracy w zespole, komunikacji w grupie, myślenia koncepcyjnego, rozwiązywania problemów i kreatywności.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom odpowiedni sprzęt, tj. zestaw robotów Wonderpack oraz robot Dash, 3 tablety do obsługi w/w robotów, 1 mata edukacyjna, 1 zestaw mechatroniczny MaKey MaKey i scenariusze. Darowany sprzęt został zakupiony w projekcie „Zaprogramuj przyszłość #2” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś III, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
W ramach projektu przeprowadzonych będzie 15 zajęć pozalekcyjnych z uczniami w trzech różnych grupach. W realizację zadań zaangażowały się nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej panie Renata Woźny, Maria Czyżowska i Justyna Drozdowska, które wcześniej uczestniczyły w 4-dniowym szkoleniu z programowania.

Skip to content