WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” tyle na ten temat encyklopedia, a co my na to?

Nasza szkoła jak co roku z wielkim zaangażowaniem wzięła udział w w/w imprezie. Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. Naszą szkolną społeczność w Domu Kultury w Górze reprezentowało Koło Taneczne „Fanki Tanki” prowadzone przez panie; Justynę Drozdowską i Marię Czyżowską. Rodzice naszych dzieci przekazali na wyżej wymieniony cel własne wypieki m.in. pierniki, ciasta oraz brali udział w różnego typu aukcjach. W czasie Finału zorganizowano również zbiórkę funduszy w szkole jak i publiczną kwestę na ulicach naszej wsi prowadzoną przez naszych wolontariuszy głównie członków Samorządu Uczniowskiego. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Wszystkim biorącym udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za okazane wsparcie i jakiekolwiek przedsięwzięcie na tak piękny cel – dziękujemy! Cieszy fakt, że czerpiemy ogromną radość w pomaganiu potrzebującym. Głównym koordynatorem wszelkich działań w naszym czernińskim środowisku była pani Justyna Drozdowska.
Przypominamy również, że od 1 września 2004 fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego będzie przeznaczane na wsparcie hospicjów dziecięcych.

Skip to content