„American Dream” w Domu Kultury

Uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „American Dream”, któremu przyświecało motto: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi (Forrest Gump). Spektakl został przygotowany przez młodzieżową grupę teatralną działającą przy DK w Górze. Scenariusz sztuki został napisany dla młodzieży szkolnej „ku przestrodze!”. Przedstawienie dało możliwość przekazu ważnych wartości poprzez grę aktorską oraz zagrożenia, z jakimi może się spotkać młody człowiek. Skłania także do refleksji nad własną tożsamością i przynależnością do różnych grup rówieśniczych. Nasi uczniowie z ogromnym skupieniem obejrzeli skutki eksperymentowania z różnymi używkami. Zaobserwowali, że cyberprzemoc i trudne relacje pomiędzy rówieśnikami wpływają niszcząco na drugiego człowieka. Warto więc zapamiętać przesłanie płynące ze sceny: Każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie i za zasady tolerancji, które wnosi do swojej społeczności!

Skip to content