„Polska w Europie. 100 lat od uzyskania niepodległości.”

„Polska w Europie. 100 lat od uzyskania niepodległości.” To tytuł konkursu zorganizowanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Zdrojewskiego. Konkurs dedykowany był dla dzieci z klas II do VII Szkoły Podstawowej na terenie województwa Dolnośląskiego i polegał na wykonaniu przez jedną klasę wyłonioną przez szkołę, pracy o ww. tematyce.

Celem konkursu było promowanie wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także zdobycie przez jego uczestników wiedzy z zakresu współczesnej historii Polski i świata. Na etapie wojewódzkim naszą szkołę reprezentowała klasa IVa, która pod kierunkiem p. Renaty Glińskiej wykonała wielkoformatową pracę plastyczną na temat przewodni konkursu. Komisja, która mając na względzie między innymi: wybraną formę wyrazu, stopień zaangażowania całej klasy, poziom estetyczny oraz zgodność z tematyką konkursu doceniła ww. walory pracy i przyznała naszym uczniom II miejsce. 1 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie z eurodeputowanym Bogdanem Zdrojewskim i wręczenie nagród w Domu Europy we Wrocławiu, w którym zamierzamy wziąć udział. Uczniowie klasy IVa znakomicie poradzili sobie z trudną tematyką, dlatego tym bardziej gratulujemy im pozytywnego zaangażowania i patriotycznej postawy na miarę europejską.

Skip to content