Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pod przewodnictwem Przyjaciela naszej szkoły Ks. Janusza Bobowskiego. Ksiądz Proboszcz w ciepłych słowach powitał zebranych po wakacyjnym wypoczynku członków społeczności szkolnej. Życzył, by nowy rok był pełen wyzwań i zapału do pracy, aby uczniowie „dobrze wystartowali” odnosząc sukces na mecie.       
Część oficjalna odbyła się w Filii Bibliotecznej. Po wprowadzeniu sztandaru i pocztu, odśpiewaniu hymnu głos zabrała Dyrektor Szkoły Dorota Adamska. Powitała zaproszonych gości w osobach: ks. Proboszcza Janusza Bobowskiego, radnego Gminy Góra Henryka Drozdowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców Ewy Niewiarowskiej, a przede wszystkim gorąco powitała pierwszoklasistów rozpoczynających edukację w naszej szkole. Pani Dyrektor zapoznała uczniów i nauczycieli z organizacją pracy w nowym roku, przedstawiła nowozatrudnionych nauczycieli, omówiła zasady korzystania z Pływalni Delfinek oraz główne założenia polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Szczególną uwagę zwróciła na realizację kampanii społecznej „Dziecko bezpieczne na drodze”, w ramach której uczniowie kl. I–III SP otrzymali odblaski. Pani Dyrektor przekazała życzenia od Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz skierowane do społeczności szkolnej: mnóstwa twórczej energii, zdobywania wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności, realizowania planów i marzeń oraz rozwijania swoich pasji. W krótkiej części artystycznej zaprezentowały się uczennice kl. Vb i VI zachęcając wszystkich do rozwijania swych pasji. Na zakończenie odbyły się spotkania z wychowawcami.

Skip to content