Jubileusz Koła Łowieckiego „Dzik” z Wąsosza

Dnia 6 października 2018 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Uroczystości Jubileuszowej 70-lecia Koła Łowieckiego „Dzik” w Wąsoszu. Dyrektor pani Dorota Adamska wraz z pocztem sztandarowym reprezentowała naszą Szkołę podczas Mszy Świętej, w trakcie której dokonano uroczystego poświęcenia i przekazania sztandaru zaprzyjaźnionemu z nami Kołu Łowieckiemu „Dzik”. Delegacja szkoły była świadkiem pięknego ceremoniału wbijania pamiątkowych tabliczek na drzewiec sztandaru, ślubowania oraz pasowania na „Rycerza Świętego Huberta”. Ogromne wzruszenie wzbudził moment odznaczenia medalami najbardziej zasłużonych dla łowiectwa członków Kół Łowieckich. Dyrektor Dorota Adamska obdarowała naszych Przyjaciół Myśliwych wspaniałym upominkiem, bukietem kwiatów i listem gratulacyjnym, dziękując tym samym za wieloletnią, owocną współpracę.    

Skip to content