ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY – „Wartości Ojców, naszymi wartościami”

Powołując się na słowa naszego hymnu, „szkoła w Czerninie jest domem nas wszystkich. To w niej zdobywamy swój do życia start …”, co pokazaliśmy przeżywając dnia 26 października 2018 r. kolejne Święto Patrona Szkoły.
Wspólnie świętowaliśmy z zaproszonymi gośćmi w osobach księdza Proboszcza Janusza Bobowskiego, przewodniczącej Rady Rodziców pani Ewy Niewiarowskiej, rodziców i dziadków naszych uczniów.   
Idąc śladami świętego Huberta, rozsławialiśmy piękno czernińskiej ziemi naszej, nie zapominając o jej przeszłości – „Wartości Ojców, naszymi wartościami”. To hasło przewodnie naszych działań, uroczystości środowiskowych oraz szkolnych stało się tym razem Hubertowinami. Poświęciliśmy w tym celu Naszej Małej Ojczyźnie – Czerninie, swój czas i nasze talenty. Znaleźliśmy się ponownie wraz z Stańczykiem – żywy obraz prezentowany po raz drugi, który połączył przeszłość z czasami obecnymi. Poprzednio pokazał nam nasze błędy i delikatnie upominał, a tym razem wspólnie z nami świętował. Były tańce narodowe przeplatane nowoczesnymi, pieśni patriotyczne minionych dziejów oraz współczesne, poezja patriotyczna i głęboka w treści dekoracja. Na koniec uroczystości zabrzmiał nasz wspólny głos – „Ojczyźnie w darze dziś niesiemy serca swe, umysły, pracę rąk, aby istniał świat”. Wspólny śpiew pieśni „Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie, a dopóki płynie Polska nie zaginie,…” tancerzy, aktorów, naszych szkolnych poetów, plastyków, połączył artystów, nauczycieli oraz widownię w jedną szkolną rodzinę. Cały występ naszych uczniów był wspaniałym przeżyciem, kształtującym nasze postawy patriotyczne. Przytaczając słowa księdza Proboszcza – „Jestem spokojny o młode pokolenie, to co zobaczyłem, budzi mój podziw i zachwyt,…”. Pani przewodnicząca Rady Rodziców oraz pracownicy Filii Bibliotecznej w Czerninie, gdzie gościliśmy, złożyli nam również gratulacje. Dzięki temu wiemy, że zmierzamy we właściwym kierunku. Tak poważnych sukcesów nie można osiągnąć bez naszych Rodziców. Na pochwałę zasługuje pomoc ze strony pani Anny Paterek, która zajęła się pomocą w przygotowaniu strojów i sprawami organizacyjnymi występów oraz Piotra Banasiewicza, Andrzeja Wałęgi, Tomasza Pałki i Piotra Korpaka za udostępnienie rekwizytów – dziękujemy!

Skip to content