INNOWACYJNY PROGRAM CZYTELNICZY

Od marca do czerwca br. Panie Renta Stępień i Renata Woźny realizowały w klasach I-III innowacyjny program czytelniczy „Czytając poznaję siebie, poznaję ludzi, poznaję świat”. Podstawowym założeniem programu było umożliwienie dzieciom poznania utworów literatury dziecięcej, rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez częsty kontakt z książką i dobrowolny udział w zabawach z tekstem, włączenie ich do grona aktywnych czytelników biblioteki oraz przygotowanie do świadomego i chętnego korzystania z różnych pozycji literackich.

Podczas realizacji programu brana była pod uwagę indywidualizacja pracy uczniów o zróżnicowanych możliwościach. Uczestnicy zapoznawani byli z życiem i twórczością autorów literatury dziecięcej: Julianem Tuwimem i Janem Brzechwą. Wiersze i bohaterowie w/w poetów przybliżane były w niekonwencjonalny sposób, przy pomocy aktywnych metod, poprzez oglądanie ilustracji przedstawiających postaci i inscenizowanie ruchem czytanych utworów. Nasze działania utrwalone zostały w zeszytach lektur, pracach plastycznych i dokumentacji fotograficznej. Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać dzieci, iż czytanie może rozwijać ich wyobraźnię i poszerzyć wiedzę na temat ludzi i świata. Czytanie może wpływać na to, że język jakim się posługują będzie bogatszy i piękniejszy, a przede wszystkim, że książka to świetny kompan chociażby na jesienne i zimowe długie wieczory oraz letnie i wiosenne rześkie poranki. Czytaj z nami! Poznawaj siebie, ludzi i świat!

Skip to content