Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

W dniu dzisiejszym nasza szkoła była współorganizatorem gminnej inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość odbyła się w Filii Bibliotecznej w Czerninie.


Rozpoczęliśmy sentymentalnie piosenką Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem …” w wykonaniu Agnieszki Gortych – nauczycielki przedszkola ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie. Następnie prowadzące uroczystość Joanna Spieć – pedagog oraz Edyta Turowska – nauczycielka języka polskiego i historii, w imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz przywitały zgromadzonych gości, wśród których byli: Senator RP Jarosław Obremski, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper wraz z radnymi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Andrzej Rogala wraz z radnymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jarosław Szypiłło, Prezes Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Henryk Adamus, Komendant Powiatowy Policji w Górze mł. insp. Jacek Gregor wraz z Zastępcą kom. Danielem Pankiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Panocha, Dziekan Dekanatu Góra Wschód ks. Henryk Wachowiak, Proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Czerninie ks. Janusz Bobowski, Kierownik PT KRUS w Górze Anna Kolibek, Dyrektor Banku PKO BP Oddział 1 w Górze Zbigniew Woźniak, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Elżbieta Łukaszewicz-Nowakowska, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz w swoim wystąpieniu nawiązała do tragicznych wydarzeń z września 1939 r. i podkreśliła, że „wspominamy to wydarzenie nie po to, aby je rozpamiętywać, ale by nie zapomnieć, że to ludzie ludziom zgotowali ten los”. Następnie Burmistrz Góry zwróciła się do uczniów, życząc sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności oraz cierpliwości i wiary we własne możliwości. Nauczycielom, pracownikom oświaty oraz rodzicom i przyjaciołom szkoły Burmistrz Góry życzyła, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów w podejmowanych działaniach.
Do wszystkich rozpoczynających nowy rok szkolny zwrócił się również Senator RP Jarosław Obremski, życząc pomyślności i radości oraz realizacji zamierzeń, jakie zaplanowane zostały na najbliższe 10 miesięcy nauki, a także Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Andrzej Rogala, który życzył pomyślności w nowym roku szkolnym.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez nauczycieli mianowanych. Rotę ślubowania odczytała Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Izabela Baranowska, akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego wręczyła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Senator RP Jarosław Obremski, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper oraz Dyrektor ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie Dorota Adamska. Nauczyciele mianowani to: Piotr Brojek – nauczyciel wychowania fizycznego – ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie, Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska – wychowawca świetlicy, doradca zawodowy – ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie, Anna Dokładańska – nauczyciel religii, wczesne wspomaganie i rewalidacja – ZSPiP im. J. Korczaka w Ślubowie, Mateusz Sobczyński – nauczyciel języka angielskiego – ZSPiP im. J. Korczaka w Ślubowie, Patrycja Ratajczak – nauczyciel języka angielskiego – ZS-PzOI w Glince, Katarzyna Kaźmierczak – nauczyciel plastyki, zajęcia artystyczne – Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Prusa w Górze, Elżbieta Janusz – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 1 im.
M. Konopnickiej w Górze, Natalia Dratwa – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze, Magdalena Jabłońska – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze, Wioleta Chomicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze.
Z okazji Jubileuszu 35-lecia pracy Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wręczyła nagrodę wraz z bukietem kwiatów Dyrektorowi Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Korczaka w Ślubowie Piotrowi Firstowi, podkreślając Jego pasję i zaangażowanie w codzienne obowiązki nauczyciela i dyrektora.
Podziękowanie za wspaniałą organizację uroczystości Burmistrz Góry wręczyła Dyrektor ZSPiP w Czerninie – Dorocie Adamskiej.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, a następnie poczęstunek w murach szkoły im. św. Huberta.

Skip to content