Dolnośląska Sieć Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W piątek 27 września odbyło się podsumowanie VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, która działa pod patronatem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.


Musimy się pochwalić sukcesem, gdyż po raz drugi z rzędu nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w postaci Certyfikatu Szkoły Promującej Ekorozwój wśród placówek oświatowych Dolnego Śląska, które najefektywniej prowadziły działalność prośrodowiskową w ramach Sieci w latach 2017-2019. Tym bardziej cieszy nas ten sukces bo w skali województwa wyróżnienie to otrzymało jedynie osiem szkół.
Na gali rozdania nagród i certyfikatów naszą szkołę reprezentowała koordynatorka działań Pani Anna Salamon, która bardzo dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym, które wspierają ją na co dzień z ramienia naszej placówki.

Skip to content