Dyrektor Adamska nagrodzona

Miło nam poinformować, że dziś podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej wspólnie przez Gminę Góra i Powiat Górowski w Domu Kultury w Górze w uznaniu zasług i w podziękowaniu za ciężką i odpowiedzialną pracę, jaką jest wychowywanie młodego pokolenia oraz za zapewnianie prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz odpowiednich warunków do pracy i nauki Burmistrz Irena Krzyszkiewicz wręczyła nagrodę Dorocie Adamskiej – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.
Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor otrzymanego wyróżnienia.

Skip to content