Obchody Dnia Edukacji Narodowej i Pasowanie na Ucznia

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci z klasy I utrwalą w pamięci tę datę, nie tylko ze względu na ww Święto, ale również dlatego, że zostali dziś pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Czerninie.

Uroczystość zaczęła się od części artystycznej. Najmłodsi w swoim przedstawieniu zaprezentowali nam wędrówkę przez różne krainy: recytacji, tańca, śpiewu, dobrego wychowania, patriotyzmu i literek. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor każdego pierwszaka z osobna mianowała na ucznia naszej szkoły. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i legitymacje szkolne. Po pasowaniu nasi bohaterowie wraz z wychowawcą udali się do kina, a nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z uczniami i rodzicami świętowali nadal. Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za życzenia, słodkie upominki i piękne kwiaty. Słowa podziękowania kierujemy również do osób, które zaangażowały się w przygotowanie tej uroczystości.

Skip to content