„Spójrz inaczej”- warsztaty profilaktyczne

Uczniowie klas V-VIII byli dzisiaj uczestnikami warsztatów profilaktycznych w ramach programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia realizowane były metodami warsztatowymi w ciągu 2 godzin lekcyjnych. Podstawowym celem spotkań było zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym w klasie szkolnej oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia. Uczniowie w swoim zespole klasowym uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez specjalistów.
Zajęcia odbywały się w ramach wsparcia i współpracy z UMiG w Górze.

Skip to content