Apel podsumowujący I okres nauki roku szkolnego 2019/2020

W czwartek 6 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu podsumowującym naukę w I okresie.


Wicedyrektor szkoły – Pan Cezary Kaczor – podziękował uczniom za wysokie wyniki w nauce i angażowanie się w życie szkoły. Nauczycielom natomiast za ogrom pracy i serca włożone w nauczanie dzieci oraz za pomoc w przygotowaniu wszystkich dotychczasowych uroczystości szkolnych i akcji charytatywnych.
Następnie wręczono dyplomy oraz stypendia uczniom, wyróżniającym się wysokimi wynikami w nauce oraz osiągnięciami sportowymi. Na koniec apelu wicedyrektor życzył wszystkim dzieciom i nauczycielom udanego wypoczynku podczas ferii zimowych, a po powrocie samych sukcesów w nauce i wysokich miejsc w konkursach.

01

Zdjęcie 1 z 4

Apel podsumowujący I okres nauki roku szkolnego 2019/2020

Skip to content