PASOWANIE NA CZYTELNIKA Z PRZEDSTAWICIELEM LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza Pani Lidii Kaczor zostali pasowani na czytelnika szkolnej biblioteki.

W uroczystości tej wziął w tym roku udział Pan Krzysztof Griesmann, który pracuje jako Członek Załogi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service – Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) we wrocławskiej filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Były to zajęcia otwarte, na które przybyli: Pani dyrektor Dorota Adamska, przedstawiciel Rady Rodziców Pani Jolanta Felska, Pani Lidia Borysowska – pracownik Filii Bibliotecznej w Czerninie, Pani Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska – doradca zawodowy oraz nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy działającego przy Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Po przywitaniu gości Pan Krzysztof wraz z uczennicą klasy pierwszej Mają Marszałek przeczytali książkę pt. „Mam przyjaciółkę ratownika medycznego”. Dzieci uważnie słuchały opowiadania. Chętnie brały udział w dyskusji na temat niebezpiecznego zdarzenia, jakie przydarzyło się Marysi podczas wędrówki w górach. Zwracały uwagę, w jaki sposób tato dziewczynki udzielił pierwszej pomocy, zanim zawiadomił służby medyczne. Poszkodowaną zajęła się lekarka Ania, która rozpoczęła dalszy etap udzielania pomocy. Helikopter zabrał dziewczynkę do szpitala, gdzie zrobiono zdjęcie nogi oraz włożono ją w gips. Dzieci chętnie opowiadały o zdarzeniu oraz o tym, że dziewczynka poznała pracę ratownika medycznego oraz lekarza. Miała okazję również obejrzeć ambulans, którym są przewożeni chorzy i ranni z wypadków oraz sprzęt medyczny, który pomaga rannym i chorym. Następnie głos zabrał nasz gość, który opowiedział o swojej pracy ratownika medycznego, który zabiera rannych z różnych miejsc a helikopter pozwala szybko przetransportować poszkodowanych do szpitala. Dowiedzieliśmy się również o tym, że wezwania jakie dla ratowania życia otrzymują załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, to niejednokrotnie prawdziwe wyzwania. Pokazał pierwszakom strój, który ubiera na akcje oraz specjalny kask, który służy do komunikowania się załogi w helikopterze. Przedstawił dzieciom alfabet ICAO, który używany jest w lotniczej korespondencji radiowej, zapisując ich imiona za pomocą tego alfabetu. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które nasz gość odpowiadał. Następnie Pan Krzysztof dokonał uroczystego pasowania uczniów na czytelników. Mali czytelnicy otrzymali od miłego gościa książki pt. „Popraw się, Cukierku!” autorstwa Pana Waldemara Cichonia, dyplomy, zakładki oraz odblaski. Klasa pierwsza zaprezentowała część artystyczną pod kierunkiem wychowawcy, Pani Joanny Ryszewskiej przy pięknie wykonanej dekoracji Pani Justyny Drozdowskiej. Dzieci miały okazję obejrzeć filmy związane z pracą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zobaczyć jak wygląda baza we Wrocławiu. Pan Krzysztof został zaproszony przez Panią Lidię Kaczor oraz wychowawców Panią Jolantę Kantorczyk i Pana Piotra Brojka na pogadankę do klas siódmej i ósmej w ramach doradztwa zawodowego. Zapoznał uczniów jaką drogę trzeba przebyć, by zostać ratownikiem medycznym oraz jak zostać członkiem załogi HEMS. W tym celu trzeba w pierwszej kolejności ukończyć studia medyczne na kierunku ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo, aby zdobyć prawo do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, następnie uzyskać wymagany staż pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Dopiero wówczas można aplikować na stanowisko Członka Załogi HEMS (CZaH). Po pozytywnym ukończeniu kilkuetapowej weryfikacji na kandydata czeka system wewnętrznych szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji CZaHa. Aby je ukończyć, należy wykazać się odpowiednimi predyspozycjami oraz posiąść wiedzę z zakresu procedur operacyjnych związanych z wykonywanymi zadaniami, które weryfikowane są w trakcie szkolenia oraz podczas kończących je egzaminów. Dopiero po pozytywnym zakończeniu szkolenia kandydat może rozpocząć samodzielne dyżury. Pan Krzysztof Griesmann w bardzo przystępny i jasny sposób przybliżył nie tylko uczniom, ale i dorosłym kim jest ratownik medyczny. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę wiedzę. Po takiej prelekcji jesteśmy pewni, że zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego angażują się w stu procentach w pomoc swoim pacjentom, a zaangażowanie z jakim mówił o swojej pracy Pan Krzysztof to prawdziwe powołanie. W imieniu wszystkich, którzy brali udział w uroczystości składam serdeczne podziękowanie i życzę wylotów tylko do takich akcji, po których wszyscy szczęśliwie wracają do zdrowia.

Skip to content