NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

We wtorek 1 września uczniowie zakończyli wakacje i rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/21.
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną tegoroczna inauguracja roku szkolnego miała zupełnie inny niż w ubiegłych latach przebieg. Uruchomione zostały trzy wejścia do budynku, ponadto uczniowie wchodzili w maseczkach i dezynfekowali ręce.
W naszej szkole pierwszy dzień rozpoczął się od spotkań uczniów z nauczycielami o wyznaczonych godzinach, w mniejszych grupach, przy zachowaniu odpowiednich obostrzeń sanitarnych. W czasie spotkań wychowawcy przekazali swoim uczniom najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w szkole – planu zajęć, zasad pracy świetlicy, biblioteki, organizacji wydawania posiłków oraz zasad korzystania z dojazdów autobusem szkolnym.
Zwrócili uwagę na zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Poinformowali uczniów, że już w czasie wakacji podjęto szereg działań zmierzających do rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym. Szkoła została wyposażona w odpowiednią ilość płynów dezynfekujących, zainstalowano na korytarzu pojemniki do dezynfekcji, dostosowano ustawienie stolików i krzeseł, aby zachować niezbędny dystans społeczny. Każda klasa będzie miała większość zajęć w jednej sali. W trakcie spotkań z wychowawcami uczniowie uzyskali niezbędne informacje dotyczące zachowania się w trakcie zajęć lekcyjnych oraz przerw w okresie pandemii. Niezbędne informacje dla uczniów i ich rodziców zostały również umieszczone na stronie internetowej szkoły. W czasie spotkań z uczniami poruszono także tematykę związaną z 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Dyrektor szkoły – p. Dorota Adamska – przekazała wszystkim nauczycielom i pracownikom szczegółowe informacje dotyczące zachowania aktualnego reżimu sanitarnego oraz obowiązujących procedur w związku z Covid-19. Życzyła przedszkolakom, uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom, aby rozpoczęty rok szkolny był spokojny i obfitujący w wiele pozytywnych wydarzeń, bo jak podkreślił Minister Edukacji Narodowej „bezpieczeństwo, nauczycieli i innych pracowników, oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet”.

Skip to content