Kolejne laptopy z programu ZDALNA SZKOŁA+

W ramach pozyskanego dofinansowania z programu „Zdalna szkoła +” Gmina Góra zakupiła dodatkowe laptopy.
Nasza szkoła otrzymała 3 laptopy, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji i będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Skip to content