Stypendia szkolne wrzesień – grudzień 2020 r.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi:

  • za okres IX – X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r.
  • za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia 2020 r.

(do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

W przypadku złożenia dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne po 23 października 2020 r., jednakże nie później niż do 11 grudnia 2020 r. stypendium za okres IX-XII 2020 r. wypłacone będzie w drugim terminie tj. do 31 grudnia 2020 r.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty (tel. 65 544 36 25).

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:
np.
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy

Skip to content