Ile matematyki jest wokół nas

„Ile matematyki jest wokół nas” to tytuł projektu matematycznego, na którego realizację Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie otrzymała dofinansowanie w kwocie 4220 zł. z Fundacji mBanku.
W ramach projektu u uczniów będzie rozbudzana kreatywność w nauce matematyki jako „królowej nauk”, z którą spotykają się w życiu codziennym – w kuchni, sporcie czy w zabawach na zewnątrz oraz on-line. Podczas zajęć uczniowie poznają zastosowanie matematyki w ekonomii, finansach, architekturze, dietetyce i logistyce. Poznają również biografię słynnych matematyków i ich historyczne odkrycia w dziedzinie matematyki. Motywem przewodnim będzie rozbudzanie u uczniów umiejętności samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia, a formą sprawdzenia będą różne konkursy.
Praca na zajęciach będzie wspomagana przez platformy edukacyjne, strony internetowe o charakterze edukacyjnym i programy multimedialne.
Projekt będzie realizowany przez nauczyciela matematyki i nauczyciela historii.

Skip to content