Inscenizacja: The Legend of Three Brothers: Lech, Czech and Rus

Kolejnym zadaniem, które zrealizowaliśmy w ramach projektu „ENGLISH WITH ECO-FRIENDS IS… FUN!!!” – „Angielski z eko-przyjaciółmi to …ZABAWA” (realizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA) jest przygotowana inscenizacja o trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie.
Celem przygotowania inscenizacji  było kształtowanie tożsamości narodowej uczniów i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji, zrozumienie, że bycie Polakiem zobowiązuje do godnego reprezentowania swojego narodu, uwrażliwienie na symbole narodowe – flagę narodową, godło i jego historię, hymn państwowy. Ponadto uczniowie poprzez swój udział w inscenizacji zaprezentowali swoje umiejętności językowe w praktyce.
Naszym małym aktorom dziękujemy za odwagę i ogromne zaangażowanie w realizację zadań projektu.

Skip to content