Działania wspierające uczniów i rodziców po powrocie do nauki stacjonarnej podjęte w roku szkolnym 2020/2021

Działania wspierające uczniów i rodziców po powrocie do nauki stacjonarnej podjęte w roku szkolnym 2020/2021.

Działania Sposób realizacji Odpowiedzialni
Dydaktyczne
 • Realizacja podstawy programowej w zmodyfikowanej formie z  uwzględnieniem pobytu uczniów na świeżym powietrzu (z zachowaniem zasad dystansu społecznego);
nauczyciele
 • Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Tydzień ulgi”.
pedagog, nauczyciele
Wychowawcze
 • Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w  klasie IV na temat praw dziecka;
pedagog
 • Potrafię słuchać i  rozumieć innych – ćwiczenia interpersonalne (poprawne komunikowanie się) – warsztaty – klasy IV, VI;
pedagog
 • Opracowanie listu Dyrektora do nauczycieli zawierającego wskazówki do pracy z  uczniem po powrocie do szkoły;
dyrektor
 • Udostępnienie rodzicom wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
wychowawcy
 • Udostępnienie rodzicom na e-dzienniku Wytycznych MEiN dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek;
wychowawcy
 • Upowszechnienie listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dot. powrotu do nauki stacjonarnej.
wychowawcy
Profilaktyczne
 • Ustalenie i  udostępnienie na stronie szkoły harmonogramu pracy pedagogów szkolnych;
pedagog
 • Przeprowadzenie lekcji na temat depresji w  klasie VIII, VIIa i VIIb;
wychowawcy
 • Przeprowadzenie lekcji wychowawczej „Relacja: ja-rówieśnicy” – warsztaty uczniowie klas VII-VIII;
wychowawcy
 • Spotkanie z  funkcjonariuszami policji w  ramach programu edukacyjnego „Przystań w sieci”;
pedagog
 • Organizacja Dnia Dziecka – zajęcia integracyjne;
wychowawcy
 • Spotkanie informacyjne z  pielęgniarką szkolną na temat higieny;
pielęgniarka, pedagog
 • Udostępnienie  poprzez dziennik linków zawierających informacje na temat ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży;
wychowawcy
 • Udział chętnych rodziców w warsztatach PPP;
wychowawcy, pedagog, rodzice
 • Współpraca z PPP.
wychowawcy, pedagog, nauczyciele

LINKI:

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? Poradnik dla rodziców.

10 wskazówek od psychologa, jak wspierać dzieci i młodzież w obliczu pandemii.

Portal dla rodziców.

PORADNIK DLA RODZICÓW. Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży.

Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży.

Skip to content