Szkolny konkurs na przysłowia angielskie – Small Grants 2020

W kolejnym zadaniu w ramach realizacji zadań z projektu English Teaching Small Grants 2020 chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie postawy tolerancji wobec mieszkańców innych krajów, ich kultury i języka. Postawiliśmy sobie cel, aby poszerzyć umiejętności językowe, umocnić wiarę we własne siły, zachęcić mniej aktywnych uczniów do udziału w konkursie oraz wzbogacić słownictwo o przysłowia w języku angielskim.
Zadaniem uczniów było przedstawienie kilku przysłów w formie prezentacji z wykorzystaniem Google Slides.
Komisja wytypowała uczniów do nagród:
I miejsce – Justyna Korpak
II miejsce – Amelia Czerniak
III miejsce – Martyna Alchimowicz

Ogromne gratulacje dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie, gdyż wszystkie prace były bardzo ciekawe i starannie przedstawione.

Skip to content