Programu „Dobry start”, tzw. świadczenia 300+

Legnicki Oddział ZUS oferuje pomoc ekspertów Zakładu, którzy mogą ułatwić rodzicom i opiekunom dzieci ze szkół podstawowych w naszym regionie sprawną obsługę wniosków dot. świadczenia 300+.

W załączniku dane kontaktowe do lokalnych koordynatorów Programu „Dobry start”, tzw. świadczenia 300+ w poszczególnych miastach i powiatach w regionie.

Dane kontaktowe

Skip to content