CERTYFIKAT – „PRZYSTAŃ W SIECI”

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Przystań w sieci”. Program opierał się o konkursy e-learningowe w ramach sześciu modułów: prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w Internecie, cyfrowe ślady i reputacja online oraz fałszywe informacje – fakenewsy. Koordynatorami zadań byli nauczyciele pani R. Stępień i pan P. Brojek. Forma zajęć była bardzo ciekawa i przejrzyście sformułowana. Uczniowie zapoznawali się z określonym tematem, zdobywali wiedzę o sytuacjach z jakimi stykają się na co dzień korzystając z Internetu. Na koniec zajęć uczniowie rozwiązywali test sprawdzający zdobytą wiedzę i otrzymywali stosowne certyfikaty.
Program powstał z inicjatywy Facebooka, NASK oraz UNICEF Polska.

Skip to content