Ogólnopolski projekt „Świetliczaki na tropie… zagadek”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w zajęciach świetlicowych wezmą udział w ogólnopolskim projekcie „Świetliczaki na tropie… zagadek”. Jest to projekt organizowany przez Redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”.
Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata oraz rozwijanie zdolności manualnych ucznia.
Projekt polega na przeprowadzeniu min. 10 z 30 zajęć o różnej tematyce i przesłaniu sprawozdania wraz ze zdjęciami z wykonanych działań.
Zajęcia organizowane będą podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

Skip to content