Dzień Języków Obcych w naszej szkole

Jak co roku nasza Szkoła przyłączyła się do obchodów Dnia Języków Obcych. Głównym założeniem tego dnia jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować.
Dzień Języków Obcych jest okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie,
  • promowania różnorodności językowej i kulturowej,
  • zachęcania wszystkich do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

Uczniowie, znając te korzyści nauki języków obcych, chętnie włączyli się do zabawy zorganizowanej przez panie Joannę Ryszewską i Jolantę Kantorczyk.  Zadaniem uczniów było wylosowanie pytania, a następnie udzielenie odpowiedzi. Były to pytania dotyczące różnorodności językowej i kulturowej Europy, jak również sprawdzające znajomość języka niemieckiego i angielskiego.
Nauczycielki przygotowały dla uczniów słodką niespodziankę, dziękując za udział we wspólnej zabawie.
Dziękujemy uczennicom klasy VIIIb za pomoc w przeprowadzeniu zabawy wśród społeczności szkolnej.

Skip to content