Innowacja Pedagogiczna „Nasze podróże – małe i duże”

Znane wszystkim powiedzenie mówi, iż podróże kształcą. Udając się w naszą podróż, poprzez innowację, która będzie realizowana od miesiąca października podczas zajęć świetlicowych wzbudzi w uczniach ciekawość poznania fascynujących miejsc leżących w Unii Europejskiej. Zachęci ich do poznawania, poszukiwania oraz rozbudzania zainteresowań.
Celem zajęć będzie:

  • Zaciekawienie otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć poprzez odkrywanie innych kultur.
  • Wzbogacenie wiedzy na temat danego państwa i poznanie wybranych państw należących do Unii Europejskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.
  • Propagowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy.
  • Sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
  • Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej oraz rozwijanie tożsamości europejskiej na gruncie poszanowania dla Polski i Europy.

Podróże od zawsze fascynowały ludzi. Pociągały tajemnicą, kusiły perspektywą przeżycia przygody i mamy nadzieję, że uczniowie realizujący tę innowację, przeżyją niezapomnianą przygodę. Podsumowaniem innowacji będzie konkurs „Moja wymarzona podróż”. Ponadto przewidywane jest zorganizowanie kącika europejskiego.

Skip to content