Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania, działania!
                                                                                                                                  (B. Conklin)

 

243 lata temu, 14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Warto dodać, że była ona pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.
Obecnie – na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia – 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
Święto – w kolejnym roku pandemii – w naszej szkole przebiegało dość nietypowo. Nie było tradycyjnego apelu, tylko zajęcia wychowawcze w klasach. Dzięki temu uczniowie zapoznali się z historią powstania Dnia Edukacji Narodowej, mieli również możliwość swobodnych wypowiedzi na temat pracy swoich wychowawców i nauczycieli. Uczniowie klasy III zamienili się rolą ze swoją Panią i poprowadzili krótkie lekcje. Wszyscy prowadzący jednogłośnie przyznali, że nie jest to łatwa praca. Nie zabrakło także akcentu plastycznego, podczas którego uczniowie przygotowali plakaty pod hasłem „Nauczyciel
w moich oczach”. Powstały piękne i zaskakujące dzieła, które sprawiły nauczycielom wiele radości. Nie zabrakło także życzeń i kwiatów dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Członkowie Samorządu Uczniowskiego w czasie uroczystości wręczyli życzenia – słodkie upominki, wykonane pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Także pani Dyrektor Dorota Adamska złożyła gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom serdeczne życzenia. Wyrazem wdzięczności były przyznane Nagrody Dyrektora.
Miło nam również poinformować, że Pani Dyrektor Dorota Adamska została wyróżniona Nagrodą Burmistrza Góry. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor.

Skip to content