Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

Uczniowie klas VII, VIII a i VIII b uczestniczyli dziś w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszkę Komendy Powiatowej Policji w Górze, st. asp. Lidię Tarońt pracującą w Zespole ds. Wykroczeń Nieletnich i Patologii.
Głównym celem, jaki przyświecał spotkaniu z uczniami było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach, szczególnie związanych z handlem ludźmi oraz cyberprzemocą. Pani aspirant przypominała uczniom zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, komunikowania się z nieznajomymi oraz reagowania na bezpośrednie zaczepki nieznanych im osób.
Mamy nadzieję na kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z naszą szkołą.

Skip to content