„Wolność, Naród, Ojczyzna”

To hasło przewodnie 231 rocznicy święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, które zostało upamiętnione na uroczystej akademii w dniu 10 maja 2022 r. w naszej szkole. Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących dat, ale nie zawsze tak musi być. Udowodnili to uczniowie klasy VII pod okiem wychowawcy, którzy przedstawili montaż słowno-muzyczny, krótką historię Polski z okresu czasów stanisławowskich, obrad Sejmu Czteroletniego i uchwalenia Konstytucji 3 maja – symbolu możliwości odrodzenia kraju i próby zdobycia niezależności politycznej. To bardzo ważne wydarzenie z historii Polski uświadomiło młodzieży, że „naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości”.

Skip to content