Stypendia szkolne styczeń – czerwiec 2022 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 9 czerwca 2022 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 17 czerwca 2022 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np. 
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy

 

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
doc Lista wydatków 2021_2022 Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022
17 maja 2022 17:32 Cezary Kaczor
Skip to content