Szkolenie wspierające realizację programu „Laboratoria Przyszłości”

18 maja br. w naszej szkole odbyło się szkolenie nauczycieli w związku z realizacją inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii PRM „Laboratoria Przyszłości”.
Koordynatorem projektu jest p. Dyrektor Cezary Kaczor, od lat rozwijający szkolną infrastrukturę technologiczną. W czasie szkolenia zaprezentowane zostało pozyskane wyposażenie wraz z praktycznymi możliwościami ich wykorzystania w czasie pracy z uczniami naszej szkoły. Pan Dyrektor przestawił m.in. zasadę działania drukarki 3D, mikroportu z akcesoriami, stacji lutowniczej, mikrokontrolerów z czujnikami i akcesoriami, robotów VEX IQ, robotów VEX 123 z tabliczkami kodującymi, co wzbudziło spore zainteresowanie nauczycieli języków obcych i informatyki ze względu na równoczesne wykorzystanie znajomości języka angielskiego i kodowania. Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli korzystających z „Laboratoriów Przyszłości” są materiały w wersji online umieszczone w „educhmurze”. Następnie p. Joanna Spieć zaprezentowała praktyczne możliwości wykorzystania długopisów 3D w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. w czasie korygowania deficytów koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczeń grafomotorycznych itp.
Dzięki realizacji inicjatywy „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła zrobiła kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarach umiejętności matematycznych, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii przez uczniów.
Pozyskane wyposażenie techniczne pozwoli kształtować i rozwijać umiejętności manualne i techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Na zakończenie szkolenia p. Renata Woźny zaprezentowała pomoce dydaktyczne wspierające „Metodę kolorowych dźwięków”.
„Metoda kolorowych dźwięków” to innowacyjna, autorska, przełomowa i przede wszystkim odnosząca sukcesy w nauczaniu dzieci metoda nauki grania utworów muzycznych na instrumencie w tym przypadku macie klawiszowej z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach.

Skip to content