„Czyste powietrze wokół nas” – program edukacyjny dla przedszkolaków

Jednym z założeń programu była ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Cele główne to zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
W roku szkolnym 2021/2022 najstarsza grupa przedszkolaków 5-6 latki brała udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”. Program został zrealizowany w całości, zgodnie z założeniami. Dzieci zapoznały się z maskotką Dinkiem, z którym wykonały prace plastyczne i który pomógł im przejść przez stawiane zadania. W trakcie zajęć dzieci poznały m.in. różne rodzaje dymów i ich wpływ na zdrowie; zobaczyły jak wyglądają płuca palacza; dowiedziały się, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy ktoś pali w ich obecności, uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem służby zdrowia. Podczas realizacji programu u dzieci kształtowane były właściwe zachowania prozdrowotne. Zwiększono wiedzę na temat skutków palenia papierosów, uwrażliwiono na miejsca, gdzie mogą być narażone na działanie dymu.
Podczas zajęcia podsumowującego, dzieci usystematyzowały swoją wiedzę biorąc udział w quizie. Na spotkaniu z rodzicami wykonały medale z hasłem „Nie pal przy mnie proszę”, aby wręczyć osobom, które nie przestrzegają zasady niepalenia przy dziecku.

Skip to content