Badam i poznaję świat – innowacja pedagogiczna

30 czerwca br. przedszkolaki zakończyły realizację innowacji pedagogicznej, której celem było rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Realizacja programu umożliwiła każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy. Poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych dzieci nauczyły się cierpliwości w czekaniu na swój udział w badaniach, formułowania spostrzeżeń i wniosków, poprawnego nazywania badanych przedmiotów i zjawisk, a także podejmowania prób samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela. W realizację zadań włączeni byli również rodzice, którzy zadbali o dostarczanie potrzebnych materiałów do wykonywania doświadczeń. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszych działań.

Skip to content