Uzupełnienie i aktualizacja danych związanych z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zwracamy się do wszystkich rodziców, opiekunów prawnych uczniów oraz uczniów pełnoletnich, którzy zakwalifikowali się do programu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” o złożenie uzupełnienia / aktualizacji danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy darowizny sprzętu komputerowego (załącznik nr 1).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ucznia, który stał się pełnoletni po dniu złożenia przez rodzica wniosku o udział w programie wraz z oświadczeniem, zobowiązany jest do ponownego złożenia oświadczenia ucznia szkoły średniej we własnym imieniu. (załącznik nr 2).

Powyższe dokumenty należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze pok. 4 i 5 w terminie do 23 sierpnia br.

 

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
doc Załącznik_nr_1_Oświdczenie dot aktualizacji danych 8 sierpnia 2022 12:16 Cezary Kaczor
doc Załącznik_nr_2_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie 8 sierpnia 2022 12:17 Cezary Kaczor
Skip to content