Informacje dot. opieki stomatologicznej

Szanowni Rodzice,

Dyrektor ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie informuje, że uczniowie klas I-VIII mają dostęp do świadczeń ogólnostomatologicznych, profilaktycznych świadczeń stomatologicznych w roku szkolnym 2022/2023 w Gabinecie Stomatologicznym Pani dr Doroty Łęckiej, siedziba w Górze, ul. Marii Konopnickiej 2.
Uczeń zgłasza się do gabinetu pod opieką rodzica, który wcześniej dokonuje rejestracji pod nr telefonu: 65544-15-79 lub 691-503-025.
Na wykonanie świadczeń stomatologicznych dziecku rodzic wyraża pisemną zgodę. Jednocześnie przypomina się, że informacje o opiece zdrowotnej uczniów wraz z potrzebnymi załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej Zespołu w zakładce „Opieka zdrowotna uczniów”.

Skip to content