Monitorujemy jakość powietrza!

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie przyłączył się do projektu edukacyjno-informacyjnego Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA), który jest realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS). Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. W ramach projektu szkoła otrzymała urządzenie pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz dostęp do platformy e-learningowej, dzięki której będą realizowane zajęcia o tematyce ekologicznej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach z wykorzystaniem cyfrowych materiałów, które udostępnione zostaną za pośrednictwem platformy eduESA. Lekcje będą poświęcone tematyce ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu. Koordynatorkami projektu są panie Weronika Szczepaniak oraz Renata Woźny.

Urządzenie pomiarowe do monitorowania jakości powietrza.

 

Skip to content