Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem długopisu 3D

W ramach realizacji zajęć rewalidacyjnych za pomocą długopisu 3D uczeń klasy VII stworzył swój własny rower. Zajęcia oprócz koordynacji przestrzennej oraz motoryki małej kształtowały również wyobraźnię ucznia. Chłopiec wybierał kolory filamentów, które posłużyły do budowy roweru. Podczas pracy pomiędzy nauczycielem a uczniem wywiązała się rozmowa na temat możliwości wykorzystania roweru do pracy zarobkowej. Okazało się, że jednoślad wykorzystują do przemieszczania się listonosze, dostawcy jedzenia czy też policjanci. Zajęcia z wykorzystaniem długopisu 3D okazały się bardzo ciekawe. Na pewno powrócimy do tego sprzętu jeszcze nie jeden raz.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Skip to content