Uczniowie klasy VIII podczas zajęć z robotami VEX IQ

Od września 2022 r. uczniowie naszej szkoły mogą już korzystać ze sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.
Uczniowie klasy VIII podczas zajęć koła „Mały inżynier” zapoznali się z działaniem robota edukacyjnego VEX IQ. Dzięki specjalnej aplikacji „chmurowej”, możliwe jest poruszanie robotem w określonych kierunkach, reagowanie na różne bodźce, np. dotyk lub reagowanie na odległość.
Zajęcia z robotami to dla uczniów doskonała możliwość nabycia umiejętności praktycznych w zakresie konstruowania i programowania robotów, szansa na rozwój zdolności posługiwania się nową technologią oraz nabycia umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości i sprawności manualnej.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Skip to content