II KAMPANIA INFORMACYJNA „WYBIERAJ BEZPIECZNĄ ŻYWNOŚĆ”

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym rozpoczął realizację II edycji kampanii informacyjnej „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood.
Kampania skierowana jest do osób w wieku od 25 do 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.

Zapraszamy Państwa do udziału w kampanii informacyjnej „Wybieraj bezpieczną żywność” 2022 i zapoznania się z poniższymi materiałami.

Cele tegorocznej kampanii to:

 • zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności,
 • zachęcenie społeczeństwa do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

Tematy kampanii:

 1. Suplementy diety, którego celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. suplementów diety, ich definicji, różnic pomiędzy nimi a lekami OTC ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, że suplementy to nie leki to środki spożywcze mające na celu uzupełnienie codziennej, słabo zbilansowanej diety. Pełnią funkcje odżywcze lub wspomagające działanie organizmu. Nie mają właściwości leczniczych czy zapobiegających chorobie.
  https://www.gov.pl/web/gis/dekalog-suplementacji
 2. Higiena żywności (również o chorobach przenoszonych drogą pokarmową), którego celem jest podniesienie wiedzy Polaków nt. ich wpływu na bezpieczeństwo żywności poprzez stosowanie odpowiednich zasad higieny i postępowania z żywnością.
  Skuteczne mycie rąk jest jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się zatruć pokarmowych oraz decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo żywności dostępnej na polskim rynku odpowiada producent, ale od momentu zakupu żywności, ta odpowiedzialność spada na konsumenta.
 3. Etykietowanie żywności (z uwzględnieniem alergenów) ma na celu podniesienie wiedzy Polaków w zakresie prawidłowego czytania etykiet produktów żywnościowych. Pokazanie korzyści płynących z czytania etykiet.
  Zapewnienie konsumentowi pełnej i autentycznej informacji o produkcie spożywczym jest obowiązkiem każdej z firm produkującej żywność. Są one zobligowane, zgodnie z obowiązującym prawem do odpowiedniego znakowania produktów spożywczych, tak aby dostarczyć konsumentom rzetelnej informacji na temat artykułu. Etykiety produktów żywnościowych dostarczają istotnych informacji ułatwiających podejmowanie świadomych decyzji. Przed zakupem w szczególności warto zwrócić uwagę m.in. na skład, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz na zawartość netto produktu. W przypadku niektórych produktów, określone są również specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia (np. przechowywanie lub użycie żywności po otwarciu opakowania).
  Ważną informacją dla osób cierpiących na alergie lub nietolerancje jest wyszczególnienie obecności alergenów w wykazie składników. Takie informacje są uwidocznione poprzez np. pogrubioną lub powiększoną czcionkę.
  Etykiety zawierają również informacje o wartości odżywczej produktów oraz RWS.
  Więcej o kampanii:  https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

Do pobrania:

Plakat – bezpieczeństwo żywności

Plakat – suplementy diety to nie leki

Ulotka – bezpieczeństwo żywności

Ulotka – suplementy diety to nie leki

Skip to content