Warsztaty profilaktyczne

W dniu 21 kwietnia odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI-VIII, które poprowadziły panie Bogumiła Płaczek – Inspektor ds. uzależnień UMiG Góra, Barbara Nowakowska z PSSE w Górze oraz asp. szt. Lidia Tarońt – funkcjonariusz Zespołu Wykroczeń Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
Program spotkania kompleksowo obejmował tematykę przeciwdziałania zażywaniu używek, energetyków i leków. Poruszał także tematykę uzależnień behawioralnych tj. Internet, gry oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.
Celem warsztatów było kształtowanie u uczniów właściwych postaw wobec uzależnień, postaw asertywnych, poczucia własnej wartości jako alternatywy dla zachowań ryzykownych. Zdobywanie umiejętności radzenia sobie z problemami i rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych.

Skip to content