Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem długopisów 3D

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” uczniowie klasy I i II uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych, podczas których wykorzystywany był długopis 3D.
Uczniowie podczas zajęć z długopisem 3D doskonalili zdolności manualne, grafomotoryczne oraz ćwiczyli zaburzoną koordynację wzrokowo – ruchową. Praca z długopisem rozwija kreatywność, uczy cierpliwości, kształci percepcję i dokładność. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali prace tematyczne zaproponowane przez nauczyciela na określonym szablonie. Wykonane został sztućce, piękna choinka, jajko wielkanocne oraz pierwsze oznaki wiosny w postaci kwiatów. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, praca z długopisem sprawiała im wielką radość.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Skip to content