„W kierunku natury”

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” powiedział Konfucjusz i miał rację. Najlepszą formą nauki otaczającego nas świata i przyrody jest poznawanie za pomocą wszystkich zmysłów. Obcowanie z przyrodą, nawiązywanie z nią relacji, tworzenie swoich ukochanych miejsc w lesie, może trwale przyczynić się do jej późniejszej ochrony oraz wykształcenia wśród dzieci postaw proekologicznych. Edukacja leśna w naszej szkole jest bardzo ważnym elementem wychowania ekologicznego.
14 czerwca 2023 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Sułkowa, w której brali udział uczniowie klasy V i VII. Na terenie leśnej ścieżki edukacyjnej w Sułkowie została przeprowadzona przez leśniczego Nadleśnictwa Góra Śląska lekcja pt.: „W kierunku natury”. Głównym celem wycieczki była obserwacja roślin i zwierząt, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Podsumowaniem zajęć było wspólne ognisko.

Skip to content