Długopis 3D na rewalidacji…

Nasza szkoła jest uczestnikiem programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach którego prowadzone są różnego typu działania wykorzystujące zakupiony sprzęt. Także podczas zajęć specjalistycznych – rewalidacyjnych czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczniowie mają możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami. Najchętniej korzystają z długopisów 3D. Istotna wartość pracy z pisakiem 3D polega na włączaniu uczniów w działania praktyczne, angażuje ich emocjonalnie, kształtując takie cechy, jak wytrwałość, cierpliwość i dokładność w wykonywaniu podjętego zadania, uwalnia kreatywność, ćwiczy myślenie trójwymiarowe czy rozwija wyobraźnię. Dzięki możliwościom stwarzanym przez długopisy nauczyciele kształtują liczne umiejętności swoich uczniów, rozwijają zaburzoną sensorykę, motorykę małą, mechanizmy myślenia słowno-pojęciowego, wyobrażeniowego, postawy twórcze, estetyczne oraz społeczno-moralne.
W ramach realizacji zajęć rewalidacyjnych za pomocą długopisu 3D uczeń klasy II stworzył postacie Minecraft – Zombie i Dragon. Z pełnym zaangażowaniem wykonał zadanie, ponieważ było to przedsięwzięcie wiążące się z jego zainteresowaniami. Zajęcia oprócz koordynacji przestrzennej oraz motoryki małej kształtowały również wyobraźnię ucznia, samodyscyplinę poprzez kontrolę nad emocjami. Chłopiec wybierał odpowiednie kolory filamentów, które umożliwiły mu oryginalne odwzorowanie danej postaci. Podczas korzystania z długopisu 3D uczeń wykazał duże skupienie i precyzję. Okazało się, że zainteresowania można nie tylko rozwijać poprzez budowę klocków Minecraft lub rysując postacie, ale również tworząc je samemu, co sprawiło chłopcu wielką radość i wzmocniło samoocenę oraz wiarę w swoje możliwości.
Uczniowie klas III-VIII podczas zajęć rewalidacyjnych, wykorzystując przygotowane szablony, zamieniali rysunki w przestrzenne projekty, dekoracje, modele, makiety, plansze itp. Takie formy pracy cieszą się sporym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie zajmują się tworzeniem ozdób świątecznych, drobnych prezentów okolicznościowych, czy po prostu dobrze się bawią przy okazji niwelując deficyty czy pracują nad zaburzonymi funkcjami.
Zajęcia z wykorzystaniem długopisu 3D okazały się na tyle ciekawe, że na pewno powrócimy do tego sprzętu jeszcze nie jeden raz.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. złotych na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Skip to content