Stypendia szkolne styczeń – czerwiec 2024 r.

Przypominamy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 12 czerwca 2024 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze – pokój nr 5.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 21 czerwca 2024 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np. 
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf Lista wydatków 2023_2024 Lista wydatków podlegających refundacji stypendium szkolnego za rok szkolny 2023/2024.
27 maja 2024 09:44 Cezary Kaczor
Skip to content