BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA

Kolejny już raz spotkałam się w grupach przedszkolnych (Biedronki, Jeżyki i Motylki) w ramach zadania pod hasłem „Biblioteka przedszkolaka”. Tym razem zadaniem dzieci było wysłuchanie czytanych utworów oraz odgadnięcie opisanych w nich bohaterów bajek, m.in. należało rozpoznać Pinokia, Kaczkę Dziwaczkę, Wróbelka Elemelka, Misia Uszatka i Krasnala Hałabałę. Przedszkolaki – Staś, Zosia, Arek, Weronika, Filip, Tosia, Nela, Róża i Hania – pięknie odpowiadały na przygotowane przeze … Czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie otrzymał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2022. Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” – kwota dofinansowania 2 500,00 zł; wkład własny 625,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł. … Czytaj dalej

Program „Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). … Czytaj dalej

List Ministra Edukacji i Nauki do dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty, samorządowców, rodziców i uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Przedstawiciele Samorządów, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne prowadzone przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wydarzenia te w ogromnym stopniu wpłynęły także na sytuację w naszym kraju. Od początku wojny postawa polskiego społeczeństwa – solidarność z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy – jest godna najwyższego uznania. Ogrom … Czytaj dalej

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia. Formularz zgłoszeniowy Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci … Czytaj dalej

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Czytaj dalej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław, 2022-02-21 Szanowni Rodzice! Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji. … Czytaj dalej

21 lutego wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

Od poniedziałku, 21 lutego br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów (Dz. U. – poz. 367 rozporządzenie MEiN z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w konkursie Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Informujemy, iż w związku z procedurą weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Góra w ramach konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” oraz zmianą wytycznych w ocenie wniosków przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Góra dokonała niezbędnej weryfikacji dokumentów i w dniu 30.12.2021 r. przedłożyła ostateczny wniosek. Obecnie Gmina Góra oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu. O wynikach konkursu oraz o dalszych działaniach z nim związanych, … Czytaj dalej

Skip to content