Nabór wniosków w ramach Cyfrowej Gminy – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Cyfrowej Gminy – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Burmistrz Góry informuje o możliwości przystąpienia do programu. Konkurs ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego. Uprawnionymi o wsparcie są uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki: uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, uczeń … Czytaj dalej

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od dnia 2 września 2021 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od dnia 2 września 2021 r.: GÓRA – 06:35 STRUMYK – 06:45 STRUMYK SKLEP – 06:50 LIGOTA – 06:55 LIGOTA – 07:00 ŻARKI – 07:05 SUŁKÓW – 07:10 CZERNINA SZKOŁA – 07:20 CZERNINA SZKOŁA – 15:05 SUŁKÓW – 15:15 ŻARKI – 15:20 LIGOTA – 15:25 LIGOTA – 15:30 STRUMYK SKLEP – … Czytaj dalej

Stypendium szkolne w roku 2021/2022 w Gminie Góra

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta … Czytaj dalej

Programu „Dobry start”, tzw. świadczenia 300+

Legnicki Oddział ZUS oferuje pomoc ekspertów Zakładu, którzy mogą ułatwić rodzicom i opiekunom dzieci ze szkół podstawowych w naszym regionie sprawną obsługę wniosków dot. świadczenia 300+. W załączniku dane kontaktowe do lokalnych koordynatorów Programu „Dobry start”, tzw. świadczenia 300+ w poszczególnych miastach i powiatach w regionie. Dane kontaktowe

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 25 czerwca 2021 r. według następującego harmonogramu: Klasa I – sala nr 26 – godz. 8:00 Klasa II – sala nr 19 – godz. 9:00 Klasa III – sala nr 25 – godz. 9:00 Klasa IV – sala nr 22 – godz. 8:00 Klasa V – sala nr 20 – godz. 8:15 Klasa VI – sala nr 28 – … Czytaj dalej

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w okresie 25-27 maja 2021 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w okresie 25-27 maja 2021 r. (w dniach egzaminu ósmoklasisty): Wtorek, środa, czwartek GÓRA – 06:35 STRUMYK – 06:45 STRUMYK SKLEP – 06:50 LIGOTA – 06:55 LIGOTA – 07:00 SUŁKÓW – 07:10 CZERNINA SZKOŁA – 07:20 Wtorek CZERNINA SZKOŁA – 12:20 SUŁKÓW – 12:30 LIGOTA – 12:40 LIGOTA – 12:45 STRUMYK SKLEP … Czytaj dalej

Stypendia szkolne styczeń – czerwiec 2021 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 7 czerwca 2021 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać: dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5, od poniedziałku do środy od 7:30 do 15:15 w czwartek od 7:00 do 15:45 , w piątek … Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Rodzice, droga Młodzieży od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski przeprowadzane jest najważniejsze, obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). NSP 2021 to czas, kiedy państwo, zadając wszystkim obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, … Czytaj dalej

Skip to content