Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od dnia 18 stycznia 2021 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od dnia 18 stycznia 2021 r.: GÓRA – 06:40 STRUMYK – 06:50 STRUMYK SKLEP – 06:55 LIGOTA – 07:00 LIGOTA – 07:05 SUŁKÓW – 07:10 CZERNINA SZKOŁA – 07:20 CZERNINA SZKOŁA – 13:05 SUŁKÓW – 13:10 LIGOTA – 13:15 LIGOTA – 13:20 STRUMYK SKLEP – 13:25 STRUMYK – 13:30 GÓRA – … Czytaj dalej

Stypendia szkolne wrzesień – grudzień 2020 r.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi: za okres IX – X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r. za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia … Czytaj dalej

Kolejne laptopy z programu ZDALNA SZKOŁA+

W ramach pozyskanego dofinansowania z programu „Zdalna szkoła +” Gmina Góra zakupiła dodatkowe laptopy. Nasza szkoła otrzymała 3 laptopy, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji i będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Kolejne laptopy trafiły do szkoły

Gmina Góra złożyła kolejny wniosek, który został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Nasza szkoła otrzymała 4 laptopy, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji i będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół.

Skip to content