Druk 3D

Wykorzystanie drukarki 3D efektywnie przygotowuje uczniów do kariery w inżynierii, umiejętności projektowania 3D wykorzystując dostępne aplikacje, doskonali inteligencję przestrzenną, kompetencje cyfrowe oraz innowacyjne myślenie. Uczniowie zapoznali się z budową i działaniem drukarki 3D oraz z programem Tinkercad, służącym między innymi do projektowania w środowisku 3D. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wykonać projekt przeznaczony do druku 3D, jakich materiałów eksploatacyjnych użyć, aby otrzymać zaprojektowany obiekt oraz jakie … Czytaj dalej

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w dniach 23-25 maja 2023 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w dniach 23-25 maja 2023 r.: GÓRA – 06:35 STRUMYK – 06:45 STRUMYK SKLEP – 06:50 LIGOTA – 06:55 LIGOTA – 07:00 ŻARKI – 07:05 SUŁKÓW – 07:10 CZERNINA SZKOŁA – 07:20 CZERNINA SZKOŁA – 13:00 SUŁKÓW – 13:10 ŻARKI – 13:20 LIGOTA – 13:25 LIGOTA – 13:30 STRUMYK SKLEP – 13:35 … Czytaj dalej

Egzamin na kartę rowerową

16 maja 2023 r. uczniowie klasy czwartej przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Uczestnicy egzaminu po całorocznym przygotowaniu z zakresu przepisów ruchu drogowego musieli wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny przystąpili do egzaminu praktycznego w obecności policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Górze. Nowym posiadaczom karty rowerowej gratulujemy uzyskania wymarzonego dokumentu.

Stypendia szkolne styczeń – czerwiec 2023 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 12 czerwca 2023 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze. Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 21 czerwca 2023 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, … Czytaj dalej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców uczniów klas ósmych

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych! Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą) jest niezmiernie ważny i często w decydującym stopniu rozstrzyga o dalszym życiu. Spieszę więc z użytecznymi informacjami i radami. Kwestie rekrutacji … Czytaj dalej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 24 kwietnia 2023 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 24 kwietnia 2023 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Renata Woźny wtorek 11:15-12:15 Maria Czyżowska poniedziałek 14:15-15:15 Renata Stępień piątek 12:15-13:15 Joanna Klimpel piątek 12:10-13:10 Jolanta Kantorczyk wtorek 13:10-14:10 Piotr Brojek czwartek 12:10-13:10 Joanna Jabłońska wtorek 10:15-11:15 Edyta Turowska poniedziałek 15:00-16:00 Dorota Adamska poniedziałek … Czytaj dalej

Granty PPGR – oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Góra, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy … Czytaj dalej

Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny

Dnia 22 marca 2023 r. odbyły się eliminacje finałowe VIII Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego w kategorii Scratch. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VIII Huber Banasiewicz, który zajął VI miejsce.
23 marca 2023 r. odbyły się eliminacje finałowe XXIII Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego. W kategorii „Szkoły podstawowe” reprezentowali naszą szkołę uczniowie klasy VI Maja Marszałek (IV miejsce) i Michał Żarłok (VI miejsce).
Finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj dalej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 13 marca 2023 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 13 marca 2023 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Renata Woźny czwartek 13:15-14:15 Maria Czyżowska poniedziałek 14:15-15:15 Renata Stępień piątek 12:15-13:15 Joanna Klimpel piątek 12:10-13:10 Jolanta Kantorczyk wtorek 13:10-14:10 Piotr Brojek czwartek 13:10-14:10 Joanna Jabłońska wtorek 10:15-11:15 Edyta Turowska poniedziałek 15:00-16:00 Dorota Adamska poniedziałek … Czytaj dalej

Skip to content