Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w dniu 21 czerwca 2024 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w dniu 21 czerwca 2024 r.: GÓRA – 06:35 STRUMYK – 06:45 STRUMYK SKLEP – 06:50 LIGOTA – 06:55 LIGOTA – 07:00 ŻARKI – 07:05 SUŁKÓW – 07:10 CZERNINA SZKOŁA – 07:20 CZERNINA SZKOŁA – 11:00 SUŁKÓW – 11:10 ŻARKI – 11:15 LIGOTA – 11:20 LIGOTA – 11:25 STRUMYK SKLEP – 11:30 … Dowiedz się więcej

List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w sprawie szczepień.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym! Na prośbę Ministerstwa Zdrowia, działającego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych, przekazujemy list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.   Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław   Treść listu w załączniku.

Stypendia szkolne styczeń – czerwiec 2024 r.

Przypominamy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 12 czerwca 2024 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze – pokój nr 5. Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 21 czerwca 2024 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości … Dowiedz się więcej

Egzamin na kartę rowerową

7 maja 2024 r. uczniowie klasy czwartej przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Uczestnicy egzaminu najpierw musieli wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny przystąpili do egzaminu praktycznego w obecności policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Górze. Nowym posiadaczom karty rowerowej gratulujemy uzyskania wymarzonego dokumentu.

Dowiedz się więcej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 22 kwietnia 2024 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 22 kwietnia 2024 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Joanna Ryszewska czwartek 13:50-14:50 Weronika Szczepaniak wtorek 14:05-15:05 Maria Czyżowska poniedziałek 13:15-14:15 Edyta Turowska wtorek 13:15-14:15 Joanna Klimpel poniedziałek 14:05-15:05 Jolanta Kantorczyk czwartek 13:10-14:10 Piotr Brojek piątek 13:10-14:10 Joanna Jabłońska czwartek 13:10-14:10 Dorota Adamska poniedziałek 13:30-14:30 … Dowiedz się więcej

XXIV Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny

19 marca 2024 r. odbyły się eliminacje finałowe XXIV Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. W kategorii dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych wzięło udział 14 uczniów. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy szóstej Katarzyna Wiśniewska, która zdobyła drugie miejsce.
Gratulujemy Kasi i życzymy dalszych sukcesów.

Dowiedz się więcej

Terminy konsultacji nauczycieli obowiązujące od 25 marca 2024 r.

Terminy konsultacji nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. Obowiązuje od: 25 marca 2024 r. Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godziny Joanna Ryszewska środa 13:15-14:15 Weronika Szczepaniak czwartek 14:05-15:05 Maria Czyżowska poniedziałek 13:15-14:15 Edyta Turowska poniedziałek 12:10-13:10 Joanna Klimpel poniedziałek 14:05-15:05 Jolanta Kantorczyk czwartek 13:10-14:10 Piotr Brojek piątek 13:10-14:10 Joanna Jabłońska czwartek 13:15-14:15 Dorota Adamska poniedziałek 13:30-14:30 … Dowiedz się więcej

Granty PPGR – oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Góra, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany … Dowiedz się więcej

Skip to content