Posiłek w szkole i w domu

Zakończyliśmy realizację zdania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2022. Zadanie obejmowało wykonanie usługi remontowo-adaptacyjnej, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spożywania przez uczniów posiłku – jadalni. Nasza jadalnia stała się miejscem jeszcze … Dowiedz się więcej

Informacje dot. gorącego posiłku

Szanowni Rodzice. Zgodnie z art. 106 i 106a ustawy – Prawo oświatowe dzieci z naszego Zespołu mogą korzystać z gorącego posiłku w ciągu dnia ich pobytu w szkole podstawowej/przedszkolu oraz spożyć go na terenie naszej jadalni. Wysokość opłat za posiłek (w naszym Zespole to dwudaniowy obiad) na dany rok kalendarzowy będzie ustalana przez dyrektora po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w porozumieniu z organem prowadzącym. Warunki korzystania z gorącego posiłku określa Regulamin udostępniony … Dowiedz się więcej

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Drogie Przedszkolaki. Dnia 1 września 2022 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023 w szkole i przedszkolu. Godz. 8:00 – msza święta; Godz. 9:00 – uroczysta akademia w szkole i spotkania z wychowawcami; Świetlica szkolna czynna będzie od godz. 7:00 do 10:30. 1 września jest dniem normalnej pracy dla oddziałów przedszkolnych. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00.   Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w dniu … Dowiedz się więcej

„Poznajemy Polskę”

W związku z ustanowieniem przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 3.640,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki edukacyjnej. Wycieczka zaplanowana jest na dzień 1 grudnia 2021 r. Uczestnikami będą uczniowie klas I-III. Celem wycieczki jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, poznawanie środowiska naturalnego Polski, czy też zdobywanie wiedzy w centrach nauki. Uczniowie będą mieli możliwość poeksperymentować w Centrum … Dowiedz się więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Drogie Przedszkolaki. Dnia 1 września 2021r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 w trybie stacjonarnym, czyli w szkole i przedszkolu. Dostosowując się do przepisów oświatowych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz bezpieczeństwa i higieny a także w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne nauka i pobyt w szkole/przedszkolu uwzględniają zapisy bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii. Szczegółowe funkcjonowanie wraz z obowiązującymi procedurami, z którymi zapozna wychowawca jest zamieszczone na stronie … Dowiedz się więcej

Życzenia wakacyjne

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 składamy wszystkim Rodzicom i Uczniom Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z osiągniętych wyników. Dziękujemy za zaangażowanie, wytrwałą pracę i bezinteresowne wspieranie wielu inicjatyw – szczególnie w związku z kształceniem na odległość – w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół. Życzymy bezpiecznych, słonecznych wakacji, wspaniałego wypoczynku, który umożliwi nabranie sił do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym. … Dowiedz się więcej

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Czerninie od dnia 31 maja 2021 r.

Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. W sytuacji gdy uczeń przyprowadzany jest do szkoły lub z niej odbierany przez rodziców/opiekunów na teren szkoły wchodzi osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkująca z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, tzn. należy stosować maseczki przebywając … Dowiedz się więcej

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Czerninie od dnia 4 maja 2021r.

Od dnia 4 maja 2021 r. zajęcia szkolne w klasach I-III, zgodnie z planem lekcji odbywają się w szkole. Dla dzieci klas I-III korzystających ze świetlicy (sala nr 4) do dnia 14 maja 2021r. świetlica jest czynna: * poniedziałek 11:05 – 13:05 * wtorek 7:15 – 8:15, 12:05 – 13:05 * środa 12:05 – 13:05 * czwartek 11:05 – 13:05 * piątek 12:05 … Dowiedz się więcej

Po raz kolejny „LOKALNY ANIMATOR SPORTU” w Czerninie

Dla wykorzystania infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na organizację zajęć sportowych w tegorocznej edycji Projektu „Lokalny Animator Sportu” – Orlik w Czerninie otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Do wykorzystania jest kwota 10.800,00 zł. Projekt rozpoczął swoją realizację 1 marca 2021 r. i będzie trwał do 31 grudnia 2021r. Jego celem jest wspieranie … Dowiedz się więcej

Organizacja pracy w ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie od dnia 18 stycznia 2021 r.

Zajęcia szkolne w klasach I-III, zgodnie z planem lekcji odbywają się w szkole, w salach przypisanych dla danego oddziału. Dla dzieci klas I-III korzystających ze świetlicy (sala nr 4) świetlica jest czynna:                                     poniedziałek 1105 – 1305 wtorek 715 – 815, 1205 – 1305 środa 1205 – 1305 czwartek … Dowiedz się więcej

Skip to content