PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZESPOLE SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE IM. ŚW. HUBERTA W CZERNINIE NA LATA 2021-2024.

Podstawa prawna: art. 14, ust. 3 i ust. 5, w związku z art.. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r., Poz. 1062).

L.P. ZAKRES DZIAŁAŃ TERMIN
1. Analiza funkcjonującej dostępności w budynku szkoły, w tym funkcjonującej dostępności alternatywnej i opracowanie propozycji zmian w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym; opracowanie raportu i rekomendacji przez audytora specjalistycznej firmy. X.2021 r.
2. Zaktualizowanie deklaracji dostępności na stronie https://spczernina.edu.pl. X.2021 r.
3. Zaktualizowanie deklaracji dostępności na stronie BIP szkoły oraz przeniesienie karty kontaktowej z BIP.GOV.PL do GOV.PL/BIP. XI.2021 r.
4. Opracowanie planu działań na rzecz poprawy dostępności i wdrażanie niezbędnych zmian w celu zapewnienia (w miarę możliwości technicznych i finansowych) wymagań w zakresie dostępności, przy uwzględnieniu rekomendacji audytora. Zapewnienie dostępu alternatywnego. Podejmowanie działań z pkt. 4a i 4b. XI.2021 r.
XII.2021 r.- III.2024 r.
4a. Dostosowania architektoniczne:

 • dostosowanie dojścia do budynku dla osób poruszających się na wózku (wejście w nowej części obiektu) – budowa pochylni, poręczy, likwidacja progu;
2023 r.
 • zapewnienie nawierzchni bez barier – kontrastowe oznaczenie progów względem posadzki; zabezpieczanie powierzchni przed możliwością potknięcia się (dywany, wycieraczki);
2022 r.
 • kontrastowe oznaczenie schodów wewnętrznych i zewnętrznych;
2022 r.
 • wyznaczenie i przygotowanie min. jednego miejsca parkingowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnością;
2024 r.
 • zakup i montaż drewnianych ławek zewnętrznych wyposażonych w podłokietniki i oparcia;
2022/2023
 • kontrastowe oznaczenie szklanych elementów drzwi poprzez naklejenie odpowiednich wyróżników widocznych dla osób z zaburzonym narządem wzroku;
2022 r.
 • kontrastowe oznaczenie włączników światła; zakup i montaż dzwonka na zewnątrz budynku;
2022 r.
 • dostosowanie min. jednej toalety w budynku szkoły (parterze) dla osób z niepełnosprawnością;
2023 r.
 • poprawa stanu toalety dla osób z niepełnosprawnością w pomieszczeniu sanitarnym boiska ORLIK (zakup i montaż baterii z wydłużoną dźwignią, lustra, dozownika mydła, podajnika na ręcznik papierowy, haczyka); zapewnienie systemu wezwania pomocy (sygnał wizualny i dźwiękowy);
2022 r.
 • zakup krzesła z podłokietnikiem;
2022 r.
 • przygotowanie miejsca obok budynku umożliwiającego wprowadzenie psa asystującego (zachowanie norm sanitarnych).
2022 r.
4b. Dostosowania komunikacyjno-informacyjne:

 • zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób głosowy – zakup i montaż pętli indukcyjnej;
2023 r.
 • zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny (sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, księgowość, biblioteka, gabinet profilaktyki zdrowotnej, toaleta dla osób niepełnosprawnych) – wypukła numeracja na drzwiach;
2022 r.
 • zapewnienie nawigacji do pomieszczeń: sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, księgowość, biblioteka, toaleta dla osób niepełnosprawnych – montaż kontrastowych pasów na posadzce;
2022 r.
 • wdrożenie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami – opracowanie procedury Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, przeszkolenie pracowników, wdrożenie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
XII.2021 r.

 

Powyższy plan zostaje opublikowany na stronie BIP szkoły.

Czernina, dn. 1 grudnia 2021 r.

 

Opublikował(a): Cezary Kaczor

Ostatnia zmiana:

Skip to content